Categorie: realisme

Korte omschrijving: Drie beelden vormen één doek. Twee Joodse mannen in gebed verzonken en vier reizigers.

Korte omschrijving: Een moeder zwaluw vliegt af en aan om haar jongen te voeden met allerlei insecten en kleine dieren. Geweldig toch? Wat een schepping mensen...

Korte omschrijving: "Hart voor kinderen" schilderij 3. "Het meisje op de schommel" Sinds februari 2015 mag ik ambassadeur zijn voor het Kinderfonds van Hour of Power "Hart voor kinderen" en het raakt mij diep dat ik dit mag zijn. Het fonds zet zich in voor weeskinderen in Oeganda, Haïti en Zuid-Afrika.

Korte omschrijving: Tweede doek in de serie voor kinderfonds "Hart voor kinderen"

Korte omschrijving: "Hart voor kinderen" schilderij 1. "Sinds februari 2015 mag ik ambassadeur zijn voor het Kinderfonds van Hour of Power "Hart voor kinderen" en het raakt mij diep dat ik dit mag zijn. Het fonds zet zich in voor weeskinderen in Oeganda, Haïti en Zuid-Afrika.

Korte omschrijving: Het verhaal, of nee, de geschiedenis staat als een huis. Het huis van David staat ook zo vast als een huis, alhoewel menige stem hierover zijn/haar twijfels uit. Desalniettemin is het woord van de Almachtige er duidelijk over.

Korte omschrijving: Drie vrouwen lopen van ons af, de mist in. Ze vervagen als het ware 'in de mist'. Het beeld geeft ons de boodschap van velen vandaag mee. Je loopt de mist in! Je vervaagt. Je beeld verandert in de mist. Maar... "Je kan nog van gedachten veranderen!" Dat is de boodschap in het vervagende beeld. Je kunt nog terug. Het kan ook anders. Wordt niet vaag, blijf duidelijk.

Korte omschrijving: De tekst op dit boek is ontleend aan het verhaal van Rachab in het boek Jozua, hoofdstuk 2:21c. Door haar geloof in de God van Israël werd zij en al wie bij haar in huis was gered. Alle muren van de stad stortten in elkaar, maar het huis met het scharlaken koord bleef overeind. Aan het begin van voormalig Kamp Westerbork staat het huis van de gewezen kampcommandant .

Korte omschrijving: Daar sta je dan. De koffers staan gepakt. Je jas ligt klaar. Je kijkt de kamer door. Je hebt bij elkaar gepakt waarvan je nu denkt dat het mee kan en je nodig zult hebben. Je voelt aan de sleutel in je zak. Dat is het dan. Meer kan er niet mee. Zijn de lichten uit? De deuren en ramen allemaal dicht? Het gas afgesloten? Want wanneer kom je weer terug? Je weet het niet. Het is niet te begrijpen. Je zal toch terugkeren? Zo wreed kunne ze toch niet zijn? …..

Korte omschrijving: De in het schilderij verborgen tekst zegt: “Achtergebleven, ….. maar niet alleen!” Zo is het ook.