Categorie: realisme

Op de markt van Limoges in Frankrijk  zien wij twee ruziënde jonge vrouwen in het middelpunt staan. De rest van het decor vervaagd van links voor naar rechtsachter en daarna als mensen in de vorm van vlekken. De tekst in het doek is die uit 1.Samuël 1:6a.
De vader van de latere profeet Samuël heeft twee vrouwen. De één is Hanna (zijn grote liefde), de ander is Peninna (de minst geliefde). De Bijbel zegt het heel mooi: “…de moederschoot van Hanna was toegesloten…” zij kond geen kinderen krijgen en haar tegenstander Peninna dus wel. Zo lelijk was die dus ook weer niet! In het verhaal competeert Pennina Hanna met het feit dat zij in de ogen van hun man minder is omdat zij geen kinderen kan baren en dus bidt zij de Almachtige om één keer haar moederschoot te ontsluiten,  en het kind, wat hierna geboren wordt, een jongetjes, zal zij na zijn Bar-Mitswah (rond 11/12 jaar)  overdragen bij de tempel van de Heer om hem daar zijn verdere opvoeding te laten krijgen. Dit wordt later dus de profeet Samuël.

Naar aanleiding van een muziekwerk, een herschreven stuk van de componist Mussorgsky, maar nu voor Beiaard van Barneveld in samenspel met een klein orkest in de raadszaal, wordt het muziekstuk omlijst door tien schilderijen van 9 kunstschilders, waarvan deze met mijn andere doek “In gebed verzonken”.

80 x 60 cm.
Olie op paneel, ingelijst.

Niet meer beschikbaar!

At the Limoges market in France, we see two quarrelling young women at the centre. The rest of the décor faded from left front to right back and then as people in the form of spots. The text in the canvas is that from 1.Samuel 1:6a. The father of the later prophet Samuel has two wives. One is Hanna (his great love), the other is Peninna (the least loved one). The Bible says it very beautifully: “… Hanna’s mother’s womb was enclosed…” she couldn’t have children, and so her opponent Peninna could. So it wasn’t that ugly! In the story, Pennina Hanna competes with the fact that in their husband’s eyes she is less because she cannot bear children, and so she prays to the Almighty to unlock her mother’s womb once, and the child, who is born next, a boy, will transfer her to the Temple of the Lord after his Bar-Mitswah (around 11/12 years old) to let him have his further upbringing there. This will be later so the prophet Samuel.

Following a musical work, a rewritten piece by the composer Mussorgsky, but now for Carillon van Barneveld in conjunction with a small orchestra in the council chamber, the piece of music is framed by ten paintings by 9 painters, one of which is “Sunken in Prayer” with my other canvas.

80 x 60 cm.
Oil on board, framed.

No longer available!

Korte omschrijving: De Markt van Limoges in Frankrijk is het decorum voor twee ruziënde jonge vrouwen.

Korte omschrijving: "De drie brievenbussen"

Korte omschrijving: "Panton"

Korte omschrijving: Twee lang gebruikte 'spitzen' hangen aan een spijker aan een paneeldeur.

Korte omschrijving: Dit doek is gebaseerd op een lied. Het verhaal vertelt dat de componist/auteer de tekst de wereld inbracht in vragende vorm. Je ziet dit als je de woorden leest.

Korte omschrijving: Drie beelden vormen één doek. Twee Joodse mannen in gebed verzonken en vier reizigers.

Korte omschrijving: Een moeder zwaluw vliegt af en aan om haar jongen te voeden met allerlei insecten en kleine dieren. Geweldig toch? Wat een schepping mensen...

Korte omschrijving: "Hart voor kinderen" schilderij 3. "Het meisje op de schommel" Sinds februari 2015 mag ik ambassadeur zijn voor het Kinderfonds van Hour of Power "Hart voor kinderen" en het raakt mij diep dat ik dit mag zijn. Het fonds zet zich in voor weeskinderen in Oeganda, Haïti en Zuid-Afrika.

Korte omschrijving: Tweede doek in de serie voor kinderfonds "Hart voor kinderen"

Korte omschrijving: "Hart voor kinderen" schilderij 1. "Sinds februari 2015 mag ik ambassadeur zijn voor het Kinderfonds van Hour of Power "Hart voor kinderen" en het raakt mij diep dat ik dit mag zijn. Het fonds zet zich in voor weeskinderen in Oeganda, Haïti en Zuid-Afrika.