Categorie: realisme

Het verhaal, of nee, de geschiedenis staat als een huis. Het huis van David staat ook zo vast als een huis, alhoewel menige stem hierover zijn/haar twijfels uit. Desalniettemin is het woord van de Almachtige er duidelijk over. “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als de dagen van ouds,….” Amos 9:11. Wonderlijk, weer dat intussen, vreemde getal, 9/11, maar nu in het woord van de Almachtige, van de Schepper van hemel en aarde en Zijn oordeel zal vast staan. Het laatste woord is niet aan ons mensen. Het laatste woord is aan Hem.

60 x 50 cm.
Olie op paneel, in een hand gemaakte lijst.

prijs op aanvraag.

The story, or no, history stands like a house. David’s house is also as fixed as a house, although many voices have doubts about it. Nevertheless, the word of the Almighty is clear about it. “On that day, I will re-erect David’s dilapidated hut. I’ll close her cracks and put what collapsed. I will rebuild her as the days of old,….” Amos 9:11. Wonderful, again that meanwhile, strange number, 9/11, but now in the word of the Almighty, of the Creator of heaven and earth and His judgment will be fixed. The last word is not up to us people. The last word is up to Him.

60 x 50 cm,
Oil on board, in een selfmade list.

price on request.

Korte omschrijving: Het verhaal, of nee, de geschiedenis staat als een huis. Het huis van David staat ook zo vast als een huis, alhoewel menige stem hierover zijn/haar twijfels uit. Desalniettemin is het woord van de Almachtige er duidelijk over.

Korte omschrijving: Drie vrouwen lopen van ons af, de mist in. Ze vervagen als het ware 'in de mist'. Het beeld geeft ons de boodschap van velen vandaag mee. Je loopt de mist in! Je vervaagt. Je beeld verandert in de mist. Maar... "Je kan nog van gedachten veranderen!" Dat is de boodschap in het vervagende beeld. Je kunt nog terug. Het kan ook anders. Wordt niet vaag, blijf duidelijk.

Korte omschrijving: De tekst op dit boek is ontleend aan het verhaal van Rachab in het boek Jozua, hoofdstuk 2:21c. Door haar geloof in de God van Israël werd zij en al wie bij haar in huis was gered. Alle muren van de stad stortten in elkaar, maar het huis met het scharlaken koord bleef overeind. Aan het begin van voormalig Kamp Westerbork staat het huis van de gewezen kampcommandant .

Korte omschrijving: Daar sta je dan. De koffers staan gepakt. Je jas ligt klaar. Je kijkt de kamer door. Je hebt bij elkaar gepakt waarvan je nu denkt dat het mee kan en je nodig zult hebben. Je voelt aan de sleutel in je zak. Dat is het dan. Meer kan er niet mee. Zijn de lichten uit? De deuren en ramen allemaal dicht? Het gas afgesloten? Want wanneer kom je weer terug? Je weet het niet. Het is niet te begrijpen. Je zal toch terugkeren? Zo wreed kunne ze toch niet zijn? …..

Korte omschrijving: De in het schilderij verborgen tekst zegt: “Achtergebleven, ….. maar niet alleen!” Zo is het ook.

Korte omschrijving: In een boek vol herinneringen over dit kamp, zie ik foto’s van het voormalig huis van de Kampcommandant. Hier woonde de man met zijn gezin. In het boek

Korte omschrijving: Vlak voor je werd gedeporteerd naar de verbrandingsovens, waarvan je op dat moment niets wist waarheen de trein je bracht, kreeg je in Kamp Westerbork van de Nazi’s briefpapier, inkt en een pen. Je mocht een brief schrijven aan familie of vrienden.

Korte omschrijving: Ik sta in het museum van voormalig Kamp Westerbork bij de barak. Ik kijk aandachtig naar het interieur. De drie sobere bedjes, de armoede, het verdriet. Het geeft mij rillingen.

Korte omschrijving: Het hek met prikkeldraad aan de rand van het kamp, vlakbij de uitkijktoren. Ik kijk naar het hek, opvallend, het prikkeldraad is bijna een Davidsster.

Korte omschrijving: Twee Tefillien met het zakje waarin men dit bewaarde. Meer dan 100 jaar oud en nog piekfijn in takt. Alleen aangetast met schimmel door de tand des tijds.