Categorie: realisme

Van begin maart t/m eind november 2009, ben ik in revalidatie in een ziekenhuis in mijn woonplaats voor herstel van een herseninfarct. In die tijd loop ik elke dag door een lange gang naar de revalidatie, maar….. de gang loopt langs de kinderafdeling. Het aanzicht is soms diep droevig. Ik zie ernstig zieke kinderen, kankerpatiëntjes die helemaal kaal zijn, soms ten dode opgeschreven.

Ik kijk met andere ogen naar die kinderen. In die tijd staat er een fotoreportage in het blad Linda van de cliniclowns. Er worden interviews afgenomen en er staan foto’s bij. Dit alles wordt de compilatie tot een nieuwe serie. Het ziekenhuis wordt bron van inspiratie. Deze drie gezichten zijn de eerste van de serie, maar vertelt eigenlijk ook veel van de enorme verandering die de infarct in mijn eigen leven teweeg heft gebracht.

80 x 60 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs origineel:                €       250,00

From the beginning of March to the end of November 2009, I am in rehabilitation at a hospital in my hometown for a stroke recovery. In that time I walk through a long corridor to rehabilitation every day, but….. the corridor runs past the children’s ward. The view is sometimes deeply sad. I see seriously ill children, cancer patients who are completely bald, sometimes doomed. I look at those kids with different eyes. At that time there is a photo report in linda magazine of the cliniclowns. Interviews are conducted and there are pictures. All this will be the compilation to a new series. The hospital becomes a source of inspiration. These three faces are the first of the series, but it actually tells a lot of the enormous change that the infarction brings to my own life.

80 x 60 cm,
H2Oil on canvas, not in a list.

Price original: € 250,00

Korte omschrijving: Van begin maart t/m eind november 2009, ben ik in revalidatie in een ziekenhuis in mijn woonplaats voor herstel van een herseninfarct. In die tijd loop ik elke dag door een lange gang naar de revalidatie, maar….. de gang loopt langs de kinderafdeling.