“Drie Joodse jongetjes”/”Three Jewish Boys”

Omschrijving:

Geportretteerd tijdens hun gebed bij de Joodse Klaagmuur. In hun – nog altijd bestaande – ‘striped pyamas’. Alsof de tijd heeft stilgestaan. Maar vergezeld met de woorden van Jesaja 51:16 “Ik heb Mijn woorden in uw mond gelegd en met de schaduw mijner hand heb Ik u bedekt. Ik, die de hemel uitspan en de aarde grondvest en tot Sion zeg: Gij zijt mijn volk.”

100 x 40 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs origineel:        €     500,–
Prijs canvasdoek: €     135,–

Portrayed during their prayer at the Jewish Wailing Wall. In their – still existing – ‘striped pajamas’. As if time has stood still. But accompanied by the words of Isaiah 51:16 “I have put my words in your mouth, and with the shadow my hand I have covered you. I, who extend the sky and the earth and say to Sion, “You are my people.”

100 x 40 cm,
H2Oil on canvas, not listed.

Price original: € 500,– Price canvas: € 135,–