“CliniClowns 3: De Puzzel”/”CliniClowns: The Puzzle”

Omschrijving:

Na de eerste setting wordt de idee verder ontwikkeld tot de relatie van kind tot arts middels de clown. Om dit beter in beeld te brengen wordt het schilderij ‘de clinipuzzel’ geboren,het 2e schilderij uit de serie ‘Cliniclowns’. Je moet het zien als dat je onderweg bent met de clowns naar de kinderafdeling. Dit schilderij heeft de kenmerken van zowel het kind, als de clown en de arts. Wat je werkelijk ziet is dit; een enorme puzzel met grote kleurrijke puzzelstukken die naadloos in elkaar passen. Linksboven zien wij de ‘waterbloem’ van de clown. Linksonder de stethoscoop van de kinderarts die het kind hoe dan ook zal moeten onderzoeken. In het midden de clownshoedjes met rechts hier boven de ballonnen voor het kind. Rechtsonder een drumband van cliniclown neusjes. Zij versterken het beeld van pijn naar vrolijkheid ondanks het leed achter het kinderleventje en het masker van de clown die dit ziet, maar een ander gezicht doorgeeft.

80 x 60 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs origineel:                €       200,00

After the first setting, the idea is further developed into the relationship between child to doctor through the clown. To better portray this, the painting ‘the clinipuzzle’ is born, the 2nd painting in the series ‘Cliniclowns’. You have to see it when you’re on your way with the clowns to the children’s ward. This painting has the characteristics of both the child, as well as the clown and the doctor. What you’re really seeing is this; a huge puzzle with large colorful puzzle pieces that fit together seamlessly. Top left we see the ‘water flower’ of the clown. Lower left, the stethoscope of the pediatrician who will have to examine the child anyway. In the middle the clown hats with the right above the balloons for the child. At the bottom right of the drum band of cliniclown noses. They reinforce the image of pain to cheerfulness despite the suffering behind the child’s life and the mask of the clown who sees it, but passes on a different face.

80 x 60 cm,
H2Oil on canvas, not listed.

Price original: € 200,00