“CliniClowns 4: Op zaal”/”CliniClowns 4: On hall”

Omschrijving:

Samen met arts en de clown loopt de bezoeker mee naar de besloten kinderafdeling. Bij de entree is een bel waar men zich moet melden. Van de andere kant klinkt een damesstem: “Zegt u het maar. Voor wie komt u?”

De deur gaat open. We lopen de gang door. Aan onze linkerhand is een balie met een vriendelijk lachende dame wiens stem wij direct van de microfoon herkennen. Rechts zien wij deuren in de gang. Er zit een venster in met een gesloten gordijn, maar bij onze deur niet, daar herkennen wij ballonnen achter het raampje. Wij hangen onze jas naast die van het kind. Ook hier geldt een stukje artistieke vrijheid, want ik vind die gang toch wel iets kaals hebben. Die strakke wand. Er zijn wel wandschilderingen, maar die houten lijst mist iets. Tja, nu weet ik het, cliniclown neusjes. Dat is het! Hupsakee, erop dan maar, ook de kapstok krijgt een zelfde aanblik. Dan gaan wij naar binnen.

80 x 60 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs origineel:                €       200,00

Together with doctor and the clown, the visitor walks to the private children’s ward. At the entrance there is a bell where one has to report. On the other hand, a lady’s voice sounds: “Just say it. Who are you coming for?” The door opens. We’re walking down the hall. On our left is a counter with a kind smiling lady whose voice we recognize directly from the microphone. On the right we see doors in the hallway. There is a window with a closed curtain, but not at our door, there we recognize balloons behind the window. We hang our coat next to the child’s. Here too there is a piece of artistic freedom, because I think that corridor has something kaals. That tight wall. There are murals, but that wooden frame is missing something. Well, now I know, cliniclown noses. That’s it! Hupsakee, on it, also the coat rack gets a similar sight. Then we’ll go in.

80 x 60 cm,
H2Oil on canvas, not listed.

Price original: € 200,00