“Comité 40-45 Hoorn”

Omschrijving:

Dit is een cadeautje voor dit comité waar ik van
18 april t/m 7 mei 2017 mocht exposeren in
‘De Boterhal’ in Hoorn.

Bovenin het doek zien wij het logo van het Comité 40-45.
Onderin het doek hun thema in “Bezet & Bevrijd”.
Hierop schilderde ik met acryl het logo van de bevrijding,
alom bekend in de blauwe toorts met de rode vlam, deels vogel.
Daarna op de voorgrond in olie de contouren van het beeldhouwwerk
naast de kerk op het plein als nagedachtenis aan hen die hier werden vermoord
door de Nazi’s. En ik dacht: bevrijding is mooi, maar als wij toch zouden
‘vergeten’ hoe onze vrijheid van nu is ontstaan, dan zouden wij de
essentie van die vrijheid gaan vergeten. Dat mag niet, dat moeten wij
ons nageslacht blijvend voor ogen stellen. Al die mensen Joden, geallieerden,
ons eigen volk, die hun leven gaven voor de vrijheid van ons nu.
Ik geloof dat je vrijheid pas leert kennen door de geschiedenis voor ogen
te durven nemen. Daarom moest dit beeld voorop staan i.t.t. de vlam die
wij door mogen blijven geven.