“De Barak”/”The Barrack”

Omschrijving:

Olie op paneel,
80 x 60 cm

Ik sta in het museum van voormalig Kamp Westerbork bij de barak. Ik kijk aandachtig naar het interieur. De drie sobere bedjes, de armoede, het verdriet. Het geeft mij rillingen. In mijn gedachten zie ik de tekst uit het Oude Testament waar het Joodse volk in slavernij in Egypte is. Bij de laatste plaag aan Egypte staat beschreven: “Wanneer Hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal de HERE die deur voorbijgaan en de verderver niet toelaten in uw huizen te komen en te slaan.” Exodus 12:23b. Kan wel zijn, bedenk ik mij, maar hier is de Engel des verderfs toch mooi wel binnen geweest. Op het originele schilderij heb ik, met dit in mijn gedachten, het bloed als symboliek aan de bovendorpel en beide deurposten heb gesmeerd. Dat is voor de kaart niet te doen. Denk er maar aan als je naar de kaart kijkt. Toch staat de tekst heel vaag op de achtergrond in het doek verwerkt.

80 x 60 cm,
Olie op paneel, in een zelf gemaakte, zwarte lijst.

Prijs origineel op aanvraag.
Prijs canvasdoek: €     80,–/ingelijst € 100,00

I stand in the museum of former Camp Westerbork near the barracks. I look intently at the interior. The three austere cots, the poverty, the grief. It gives me chills. In my mind I see the text from the Old Testament where the Jewish people are in slavery in Egypt. The last plague to Egypt is described: “When He sees the blood at the upper sill and at both door posts, the Lord will pass that door and not allow the further into your homes and to strike.” Exodus 12:23b. It may be, I remember, but here the Angel of the Other has been pretty good inside. On the original painting, with this in my mind, I smeared the blood as symbolism on the upper sill and both door posts. That’s not doable for the map. Just think about it when you look at the map. Nevertheless, the text is very vaguely incorporated in the background in the canvas.

80 x 60 cm,|Oil on board, in a self made, black list.

Price original on request.
Price canvas: € 80,–/listed € 100,00.