“De Schoenen van de Kampcommandant”/”The Shoes of the Camp Commander”

Omschrijving:

In een boek vol herinneringen over dit kamp, zie ik foto’s van het voormalig huis van de Kampcommandant. Hier woonde de man met zijn gezin. In het boek staat een afbeelding van zijn nette schoenen, opgevuld met oude kranten, bijna geheel vergane veters. Als ik de foto zie, denk ik direct ‘hoeveel zielen heeft deze man vanuit deze schoenen niet vertrapt door hen letterlijk op de trein naar de gaskamers te zetten?’ Voor hen die het zomaar als schilderij zien een mooi stilleven met oude nette schoenen, maar voor mij niet. Wat was dit voor mens? In ieder geval, een mens met moeilijke voeten, gezien de schoenstand. Hoogstwaarschijnlijk een gezet mens. Als ik het werk beschilder, plaats ik een stukje Jodenster, van onder zijn hak vandaan met de tekst uit Ezechiël 25:6b-7a “Omdat gij in de handen hebt geklapt en met uw voeten gestampt hebt en u vol bitter leedvermaak vrolijk gemaakt hebt over het land van Israël, daarom, zie, Ik strek Mijn hand tegen u uit….” (zegt de Here).

60 x 50 cm,
Olie op paneel, in een zelf gemaakte lijst,

Prijs origineel op aanvraag.
Prijs canvasdoek: €    60,00.

In a book full of memories of this camp, I see pictures of the former house of the Camp Commander. This is where the man lived with his family. In the book is an image of his neat shoes, filled with old newspapers, almost completely faded laces. When I see the picture, I immediately think ‘how many souls did this man from these shoes not trample by literally putting them on the train to the gas chambers?’ For those who see it as a painting a nice still life with old neat shoes, but not for me. What kind of person was this? In any case, a man with difficult feet, given the shoe position. Most likely a put man. When I paint the work, I place a piece of Jew star, from under his heel with the text from Ezekiel 25:6b-7a “Because you have clapped your hands and stomped your feet and cheerfully cheered you with bitter gloating about the land of Israel, therefore, see, I stretch my hand against you….” (says the Lord)

60 x 50 cm,
Oil on board, ion a self made black list.

Price orginal on request,
price canvas € 60,00.