“De Zeearend”/”The Sea Eagle”

Omschrijving:

Dit doek is gebaseerd op een lied. Het verhaal vertelt dat de componist/auteer de tekst de wereld inbracht in vragende vorm. Je ziet dit als je de woorden leest. Later krijgt de schrijver een ernstige ziekte, maar dan is het lied al wereldberoemd. Naar verluidt verandert hij de tekst dan van vragend naar bevestigende vorm, maar het lied verandert er niet meer door. Toch heb ik die bevestigende vorm in het doek opgenomen.  De prachtige woorden zijn: “U houdt mij vast, U laar Uw liefde stromen. Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest en de kracht van Uw liefde.”

Niet meer beschikbaar!

This canvas is based on a song. The story tells that the composer/auteer brought the text into the world in questioning form. You see this when you read the words. Later the writer gets a serious illness, but then the song is already world famous. He reportedly changes the lyrics from asking to affirmative form, but the song doesn’t change anymore. Yet I have incorporated that affirmative form into the canvas.  The wonderful words are: “You hold me, You your love flows. Then I float on the wind, carried by Your Spirit and the power of Your love.”

80 x 60 cm.
Oil on board, in a blue selfmade list.

No longer available!