“De Zwaluwen”/”The Swallows”

Omschrijving:

Mattheüs 6:26. De Here Jezus loopt met Zijn leerlingen over een akker. Een van Zijn leerlingen spreekt Hem erop aan en zegt: ‘U kunt wel allemaal mensen genezen en prachtige verhalen vertellen, maar wij moeten ook eten. Het geld in de kas is op.’ Jezus kijkt om Zich heen en zegt: “Kijk naar de vogels van de hemel, zij zaaien niet en maaien niet en toch voedt Mijn hemelse Vader hen met de rijkdom van Zijn schepping.” Alsof Hij tegen hen zegt: ‘Wat maak jij je dan druk?’ Kijk eens hoe die moeder zwaluw haar onooglijke jongen voedt als zij nog net niet kunnen vliegen en op dat boeren hek schreeuwen om eten. Zij vliegt af en aan en laat hen niet verhongeren.

80 x 40 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs canvasdoek: €    115,–

Niet meer beschikbaar!

Matthew 6:26. The Lord Jesus walks with His disciples across a field. One of His disciples speaks to Him and says, “You can all heal people and tell wonderful stories, but we also have to eat. The money in the greenhouse is up.” Jesus looks around and says, “Look at the birds of heaven, they do not sow, and do not mow, and yet Heavenly Father feeds them with the wealth of His creation.” It’s like He’s saying to them, “What are you worried about?” Look how that mother swallow feeds her unsightly boy when they can’t fly and scream for food on that farm fence. She flies off and on and does not let them starve.

80 x 40 cm,
H2Oil on canvas, not listed.

Price canvas: € 115,–
Original no longer available!