“Drie Macedonische vrouwen”/”Three Macedonian wifes”

Omschrijving:

Drie vrouwen lopen van ons af, de mist in. Ze vervagen als het ware ‘in de mist’. Het beeld geeft ons de boodschap van velen vandaag mee. Je loopt de mist in! Je vervaagt. Je beeld verandert in de mist. Maar… “Je kan nog van gedachten veranderen!” Dat is de boodschap in het vervagende beeld. Je kunt nog terug. Het kan ook anders. Wordt niet vaag, blijf duidelijk.

80 x 60 cm.
Olie op paneel, in een zelf gemaakte lijst.

prijs canvasdoek: €   80,00.

Niet meer beschikbaar!

Three women walk away from us, into the fog. They fade as it were ‘in the fog’. The image gives us the message of many today. You’re missing out! You’re fading. Your image changes to the fog. But… “You can still change your mind!” That’s the message in the fading image. You can still go back. There’s another way. Don’t get vague, stay clear.

80 x 60 cm,
Oil on board, in a selfmade black list.

price canvas: € 80,00.
Original no longer available!