“een tweede blow-up bij de 3 CliniClown gezichten”/”a second blow-up at the 3 CliniClown faces”

Omschrijving:

Een tweede blow-up die het drietal bij de gezichten completeert.

60 x 40 cm.
H2Oil on canvas, not listed.

a second blow-up that completes the trio by the faces.

60 x 40 cm,
H2Oil on canvas, not in a list.