“God Zorgt…”/”God Cares…”

Omschrijving:

Na het eerste doek van dit thema van de prachtige zwaluwen die op een boerenhek door de moeder worden gevoerd, leek het mij na 6 jaar leuk om het doek nu nog eens te maken, maar dan zoals ik het nu zou schilderen. Dus niet meer op canvas maar nu op paneel. Waar de vogels in mijn beleving eerst nog plaatjes waren, zijn het nu meer echte vogeltjes geworden.  Toch weer een heel ander concept. Verder in de tijd van vooruitgang. Maar het centrale thema is hetzelfde gebleven naar een vrije beeld op Mattheüs 6:26. Jezus loopt met Zijn leerlingen over een akker. Een van Zijn vrienden spreekt Hem erop aan en zegt: “U kunt wel allemaal mensen genezen en prachtige verhalen vertellen, maar wij moeten ook eten. Het geld in de kas is op.” Jezus kijkt om Zich heen en zegt: “Kijk naar de vogels van de hemel, zij zaaien niet en maaien niet en toch voedt Mijn hemelse Vader hen met de rijkdom van Zijn schepping.” Alsof Hij zegt: ‘Wat maken jullie je dan druk?”

80 x 40 cm.

prijs op aanvraag.

After the first canvas of this theme of the beautiful swallows lined by the mother on a farm fence, after 6 years I thought it would be nice to make the canvas again now, but then as I would paint it now. So no more on canvas, but now on panel. Where the birds in my experience were pictures at first, they have now become more real birds.  Yet another very different concept. Further in the time of progress. But the central theme has remained the same after a free image on Matthew 6:26. Jesus walks with His disciples across a field. One of His friends speaks to Him and says, “You can all heal people and tell wonderful stories, but we also have to eat. The money in the cash is gone.” Jesus looks around and says, “Look at the birds of heaven, they do not sow or mow, and yet Heavenly Father feeds them with the wealth of His creation.” It’s like He’s saying, “What are you worried about?”

80 x 40 cm.
Oil on board, in a black selfmade list.

price on request.