“Hart voor kinderen” 2./”Heart for Children 2″

Omschrijving:

Tweede doek in de serie voor kinderfonds “Hart voor kinderen”
“Als kinderen een ‘thuis’ krijgen, eten krijgen en zich veilig en geliefd voelen, naar school kunnen gaan en zo kunnen opgroeien om later zichzelf, hun eigen kinderen en gezin te onderhouden, dan wordt de armoedecyclus onderbroken.”

De tekst in de achtergrond van het doek is eensluidend voor de serie:
“Ik hou van jou….
zijn vier helende woorden
Als je er voorheen zo naar verlangde,
maar ze zelden hoorde….”

Ook dit werk kwam door twee schilders tot stand en is ook met twee namen gesigneerd, door Arie en Berry Kuiper.

60 x 60 cm,
Olie op paneel, in een zwarte selfmade lijst.

Niet meer beschikbaar!

Oil on panel 60 x 60 cm. Second canvas in the series for children’s fund “Heart for children” “If children get a ‘home’, get food and feel safe and loved, can go to school and grow up to later support themselves, their own children and families, then the cycle of poverty is interrupted.” The text in the background of the canvas is once for the series: “I love you…. his four healing words If you had longed for it before, but rarely heard them….” This work was also created by two painters and was also signed with two names, by Arie and Berry Kuiper.

60 x 60 cm, in een selfmade black list.

No longer available