Het huis van David (naar een foto van Ton van Mourik)/”The house of David”

Omschrijving:

Het verhaal, of nee, de geschiedenis staat als een huis. Het huis van David staat ook zo vast als een huis, alhoewel menige stem hierover zijn/haar twijfels uit. Desalniettemin is het woord van de Almachtige er duidelijk over. “Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als de dagen van ouds,….” Amos 9:11. Wonderlijk, weer dat intussen, vreemde getal, 9/11, maar nu in het woord van de Almachtige, van de Schepper van hemel en aarde en Zijn oordeel zal vast staan. Het laatste woord is niet aan ons mensen. Het laatste woord is aan Hem.

60 x 50 cm.
Olie op paneel, in een hand gemaakte lijst.

prijs op aanvraag.

The story, or no, history stands like a house. David’s house is also as fixed as a house, although many voices have doubts about it. Nevertheless, the word of the Almighty is clear about it. “On that day, I will re-erect David’s dilapidated hut. I’ll close her cracks and put what collapsed. I will rebuild her as the days of old,….” Amos 9:11. Wonderful, again that meanwhile, strange number, 9/11, but now in the word of the Almighty, of the Creator of heaven and earth and His judgment will be fixed. The last word is not up to us people. The last word is up to Him.

60 x 50 cm,
Oil on board, in een selfmade list.

price on request.