“Het huis van de kampcommandant”/”The house of the camp commander”

Omschrijving:

Olie op paneel,
45 x 36 cm.

De tekst op dit boek is ontleend aan het verhaal van Rachab in het boek Jozua, hoofdstuk 2:21c. Door haar geloof in de God van Israël werd zij en al wie bij haar in huis was gered. Alle muren van de stad stortten in elkaar, maar het huis met het scharlaken koord bleef overeind. Aan het begin van voormalig Kamp Westerbork staat het huis van de gewezen kampcommandant . Eigenlijk is het nog redelijk in takt. Zo vond men destijds dit huis. Direct dacht ik aan het Bijbelvers. Want laten wij eerlijk zijn, dit zou niet moeten kunnen, die vergelijking met het huis van Rachab, wat overeind bleef staan door haar geloof in de Almachtige van Israël. Maar stel nu, dat hier op die bovenverdieping iemand woonde die deze woorden kende en die in die woorden geloofde. Wij zouden het huis met eigen handen hebben willen afbreken, nadat wij wisten wie hier gewoond had. Scharlaken koord of niet…

45 x 36 cm,
Olie op paneel, in een hand gemaakte lijst.

prijs origineel op aanvraag.
prijs canvasdoek: €     60,00.

The text on this book is derived from the story of Rachab in the book Joshua, chapter 2:21c. Her faith in the God of Israel saved her and all those who were in her house. All the walls of the city collapsed, but the house with the scarlet cord remained standing. At the beginning of the former Camp Westerbork stands the house of the former camp commander. Actually, it’s still reasonable in stroke. That’s how they found this house at the time. Immediately I thought of the Bible verse. For let us be honest, this should not be possible, that comparison with the house of Rachab, which was preserved by her faith in the Almighty of Israel. But now suppose that there was someone who knew these words and believed in those words. We would have wanted to demolish the house with our own hands, after we knew who had lived here. Scarlet cord or not…

45 x 36 cm,
Oil op board, in a self made black list,

price original on request.
price canvas: € 60,00.