“Joodse attributen”/”Jewish attributes”

Omschrijving:

H2Oil op doek,
80 x 60 cm.

Een stilleven van o.a. een Tallieth, een gebedssjaal, een Kipa of keppeltje. De Tefillien, de gebedsriemen die men om arm en het hoofd draagt tijdens gebed en ceremoniën, met het zakje waar zij in zaten. Twee Sjofars of ramshoorns met het originele opbergzakje. Het mooiste is mijns inziens onderaan het schilderij. Op twee uitersten van de sjaal de Tsjitsit. Dit zijn de draadjes met in elk van hen 5 knopen als beeld van onze ‘knoop het in je zakdoek. Vergeet het niet, vergeet het nooit meer!’

60 x 80 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

prijs canvasdoek: €        125,00

Origineel niet meer beschikbaar!

A still life of a Tallieth, a prayer scarf, a Kipa or keppeltje. The Tefillien, the prayer belts that one wears around arm and head during prayer and ceremonies, with the pouch they were in. Two Sjofars or ramhorns with the original storage bag. The best part is, in my opinion, at the bottom of the painting. On two extremes of the scarf the Chit. These are the threads with in each of them 5 knots as an image of our ‘knot it in your handkerchief. Don’t forget, never forget it!’

60 x 80 cm,
H2Oil on canvas, not listed.

price canvas: € 125.00
Original no longer available!