“Jozef”/”Joseph”

Omschrijving:

Ik wilde Jozef in beeld brengen. Het meest bekende van diens leven is voor mij niet die jonge man die zo eng lief was of de broer die zijn broers steeds voor het spotlicht brengt, maar Jozef als het symbool naar het leven van Jezus.

Immers, door zijn broers werd hij verraden, voor geld in de handel verkocht. Hij werd als een lam afgeslacht, want zijn mantel werd door de broers naar de vader teruggebracht met de boodschap dat zijn leven verscheurd was.

Afijn, er is nog veel meer, maar kijk eerst maar eens naar die veel gekleurde mantel van die jongen. In de oude contexten staat ‘dat hij als liefste zoon van zijn vader een fel en veel gekleurde mantel had gekregen.’ Immers, zijn vader had twee vrouwen met tien zonen van de ene vrouw, die in dit verhaal als het ware de tegenspelers zijn van de toen nog enige zoon van zijn meest geliefde vrouw. Maar hoe beeld je dit dan uit. Nou gewoon, met de 11 kleuren van zijn 11 broers.

60 x 80 cm,
H2Oil op doek, niet ingelijst.

Prijs origineel:                €          200,00

The most famous thing about his life for me is not that young man who was so sweet or the brother who always spotlights his brothers, but Joseph as the symbol to the life of Jesus. After all, by his brothers he was betrayed, sold for money in the trade. He was slaughtered like a lamb, for his cloak was returned by the brothers to the father with the message that his life had been torn apart. Anyway, there’s a lot more, but first look at that boy’s much colored cloak. In the old contexts it says “that as the sweetest son of his father he had been given a bright and much colored cloak.” After all, his father had two wives with ten sons of one woman, who in this story are as it were the opponents of the then only son of his most beloved wife. But how do you portray this? Well, just with the 11 colors of his 11 brothers.

60 x 80 cm,
H2Oil on canvas, not listed.

Price original: € 200,00