“Kamp Westerbork”/”Camp Westerbork”

Omschrijving:

Het hek met prikkeldraad aan de rand van het kamp, vlakbij de uitkijktoren. Ik kijk naar het hek, opvallend, het prikkeldraad is bijna een Davidsster. Naast mij staat een oude Joodse man. “Wat valt je op jongen?” “Zegt u het maar!” “Nou, kijk, alle prikkeldraad is verroest, behalve die ene baan, zie je ‘m?” “Ja!” “Weet je hoe dit komt dat deze niet door en door verroest is? Daar stonden de kinderen met hun handjes aan het hek als zij naar ‘buiten’ keken? Het zuur van de handjes heeft het draad onaangetast door roest gemaakt.” Ik slik, bijna morbide, maar toch heel intens. Later bedenk ik om de Davidsster in schaduw in de achtergrond weg te schilderen.

80 x 60 cm,
Olie op doek,

Prijs origineel:        €     750,–
Prijs canvasdoek: €     100,00/ingelijst € 125,–

The barbed wire fence at the edge of the camp, near the watchtower. I look at the fence, striking, the barbed wire is almost a Star of David. Next to me is an old Jewish man. “What do you like boy?” “Tell me!” “Well, look, all the barbed wire is rusted, except for that one job, see him?” “Yes!” “Do you know how this is that it’s not rusted through and through? There were the children with their hands on the fence when they looked at ‘outside’? The acid of the hands has rendered the wire untouched by rust.” I swallow, almost morbid, yet very intense. Later I think about painting the Star of David in shadow in the background.

80 x 60 cm,
Oil on canvas, not listed.

Price original: €750,– Price canvas: € 100,00/framed € 125,–